Nosenje Orozja

Pregled za posest in nošenje orožja

Pregled mora opraviti vsak posameznik, ki želi pridobiti dovoljenje za posest in/ali nošenje orožja.

Pregled zajema:

 • Razširjen zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa
 • Osnovne antropometrične meritve
 • Laboratorijske preiskave krvi in urina:
 • Testiranje vidnih funkcij
 • EKG
 • Spirometrijo (testiranje pljučnih fukcij)
 • Zdravniško spričevalo
 • Izvid za preiskovanca

Navodila za opravljanje pregleda:

 • Na dan pregleda s seboj prinesite veljavni osebni dokument
 • Na dan pregleda s seboj prinesite izvid od okulista, očala ali predpisane kontaktne leče
 • Zdravstveni karton! (naročite ga pri vašem osebnem zdravniku kateri ga pošlje, vsaj en teden pred pregledom, ker mora biti le ta na dan pregleda pri nas)
 • Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja velja 5 let
 • Zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika velja eno leto, v primeru neaktivnosti
 • Pregledi se opravljajo na 36 mesecev (3 leta) oz. po potrebi tudi predčasno glede na medicinsko indikacijo če je varnostnik, ki nosi orožje na gradbišču, je potrebno narediti tudi BFV preiskavo
 • Psihološki pregledi na 5 let, lahko tudi prej, če je potrebno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja se OBVEZNO POŠLJE UPRAVNI ENOTI, pri kateri je posameznik zaprosil za orožno listino. Zdravniško spričevalo naredimo v 3 IZVODIH ( en izvod gre v naš arhiv, en izvod na upravno enoto, en izvod v podjetje)

 

Cena za pregled:

Cena za pregled za posest in nošenje orožja znaša:  75,00 eur

 

Preglede opravlja:

Maja Kristl, dr.med., specialistka medicine dela, prometa in športa


 

Naši pogodbeni partnerji

Triglav
Sava
Vzajemna