Na spodnji povezavi najdete aktualen seznam zastopnikov pacientovih pravic. Za naše ambulante glejte Ljubljano.

Pacientove pravice in dolžnosti

V Diagnostičnem centru Medicointerna vam, v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah in na njegovi podlagi sprejetih predpisov, zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih nudimo.

Pravice in dolžnosti pacienta, ki izhajajo iz Zakona o pacientovih pravicah. 

 • Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe
 • Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
 • Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
 • Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
 • Pravica do spoštovanja pacientovega časa
 • Pravica do obveščenosti in sodelovanja
 • Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju
 • Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje
 • Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja
 • Pravica do drugega mnenja
 • Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
 • Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
 • Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic
 • Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

 

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan: 

 • Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja
 • V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil
 • Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljno zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa
 • Obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem
 • Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic ostalih pacientov ter zdravstvenih delavcev
 • Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev
 • V roku 14 dni po opravičenem izostanku ustno ali pisno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled in zdravljenje.

ČAKALNE DOBE

Podatke o čakalnih dobah v Sloveniji najdete na spletnem naslovu: NIJZ

Okvirne čakalne dobe za preglede in preiskave v našem centru: 

 

Ambulanta interne medicine s pulmologijo

Dušan Božič, dr.med, specialist interne medicine

Koncesijska ambulanta

Čakalna doba – stopnja nujnosti:

 • Redno: do 32 dni
 • Hitro: do 21 dni
 • Zelo hitro: do 14 dni
  Nujni primeri: do 24 ur

 

Samoplačniške specialistične ambulante:


 • ORL ambulanta: Prvi pregled do 10 dni
 • Ortopedska ambulanta: Prvi pregled do 14 dni
 • Urološka ambulanta: Prvi pregled: do 10 dni

 

Ultrazvočna diagnostika: 


 • Ultrazvok srca, vratnih arterij, arterij spodnjih okončin: do 14 dni
 • Ultrazvok trebuha (abdomna), mehkih tkiv, vratu: do 14 dni
 • Ultrazvok prostate, testisov: do 10 dni

 

Medicina dela, prometa in športa:


 • Do 10 dni

Zobni rentgen: 


Ni čakalne dobe. Na RTG slikanje lahko pridete kadarkoli v okviru delovnega časa – prost sprejem.

 

Rentgen prsnih organov in skeleta: 


Ni čakalne dobe. Na RTG slikanje lahko pridete kadarkoli v okviru delovnega časa – prost sprejem.

Naši pogodbeni partnerji

Triglav
Sava
Vzajemna